KLUKY
V sobotu oslaví v Klukách Den Země úklidem obce. Sraz je u hasičské zbrojnice ve 13 hodin. V neděli si účastníci opečou špekáčky při stavění májky.

VRÁŽ
Velký slet čarodějnic s mezinárodní účastí pořádají v neděli tradičně členky spolku V.R.A.Ž. S originálním programem tu vystoupí zástupkyně rodu Homo megeres obludus.

KOVÁŘOV
V neděli od 18 hodin začne čarodějnický slet na Vrchu Lipný v Kovářově. Na programu jsou čarodějnické hry, soutěže, hledání pokladu a vyhlášení nejhezčí čarodějnice nebo čaroděje.

BRANICE
V neděli budou od 18.30 hodin pálit čarodějnice za kulturním domem. Kromě opékání špekáčků se mohou děti těšit na lampionový průvod, který půjde k májce.

TÁLÍN
Čarodějnické rejdění chystají v Tálíně na neděli. Od 18 hodin se bude na návsi zdobit a stavět mája poté se zapálí oheň a přiletí čarodějnice Z Ostrého Vrchu.

OSTROVEC
Turnaj v rekreačním pétanque O zlaté prasátko se bude konat v sobotu u mostu přes řeku Lomnici. Zápis začíná v 10 hodin a startuje se v 10.30 hodin.