Muzeum Mirovicka v Pohoří, místní části Mišovic, bude v 10 hodin otevírat novou sekci věnovanou mirovické a pohořské farnosti. Zároveň tu bude zahájená výstava dětských kreseb a keramických výrobků nazvaná Svět mladýma očima.

Obrázky a keramiku tu budou podle starosty Mišovic Vladimíra Čelakovského vystavovat děti z mirovické základní školy a z keramického kroužku při čimelické základní škole. Na vernisáži zahrají žáci mirovické základní umělecké školy.

Nová sekce zahrnuje zajímavé informace a fotodokumentaci nejdůležitějších sakrálních památek Mirovicka – kostel svatého Klimenta v Mirovicích, kostel Petra a Pavla v Pohoří a kapli svatého Jana Nepomuckého v Horosedlích.K vidění tu bude podle Pavla Sučka, který má muzeum na starosti, například harmonium a mešní roucha.

Návštěvníci si budou moci také prohlédnout stávající tři sekce Neživá a živá příroda, Regionální historik Jan Toman a Historie Mirovicka. Muzeum bude otevřené o letních prázdninách každou sobotu a neděli od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin.