Výročí sarajevského atentátu, jehož obětmi byli následník trůnu František Ferdinand  s manželkou, a vypuknutí první světové války, budou hlavním námětem letošní  muzejní noci. Prácheňské muzeum ji připravuje na 24. května.

„Odpoledne budou mít hlavně děti příležitost se zúčastnit akcí na parkánech 
a večerní program bude určen především pro dospělé," informoval Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku.

Muzeum počítá s akcemi až do roku 2018, kdy si veřejnost připomene výročí ukončení první světové války. Velká pozornost bude věnována československým legiím 
a především legionářům pocházejícím z Písecka.