Výtěžek z dobrovolného vstupného 6363 korun byl tradičně předán rodičům Kubíka Pince, který trpí od narození chromozomální vadou. Ta se projevuje těžkou mentální retardací, kdy je Kubík ve věku 13 let na úrovni dvouletého dítěte. Všem dárcům děkujeme za přispění, peníze rodiče použijí na nákup speciálních pomůcek pro Kubíka.

V programu vystoupily místní taneční skupiny EFK, Farida (na snímku), NRG a také břišní tanečnice z domu dětí a mládeže a děvčata z 2N Aerobik klub. O doprovod se postaral milevský hudebník Jaromír Kašpar.

Miroslava Bardová