Její členové se budou podílet na přípravě a organizaci putovní výstavy Československé legie 1914 – 1918.

Její zapůjčení bylo potvrzeno na tři měsíce. Oficiální zahájení je plánováno na pondělí 3. dubna do areálu Střední zemědělské školy za účasti poslankyně Radky Maxové. Již před tím ale uvidí některé informační panely klienti Seniorského domu Písek.

Koordinátor výstavy Jaroslav Pospíšil k tomu dodává „Aktuálně upřesňujeme harmonogram jejího putování – přednostně po středních a základních školách v Písku. Již tradičně ji umístíme také v základních školách obcí, jejichž novodobá historie je propojena s naším městem."

Bude k dispozici také školní mládeži ve Strakonicích. Uvidí ji rovněž návštěvníci Dne s 25. protiletadlovým raketovým plukem 14. května na strakonickém letišti. „Je velmi smutné, že mezi organizátory bude poprvé chybět válečný veterán František Rybák," poznamenal Jaroslav Pospíšil.