Vystoupí uskupení čtyř flétnistů z předních českých orchestrů. Hudebníci : Robert Heger. Dana Hegerová, Jiří Skuhra a Pavla Ondřichová Trefná mají za sebou studium hudby v zahraničí a četné účasti na prestižních domácích a zahraničních soutěžích. "Koncert je koncipován jako charitativní. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno domácímu hospicu Athelas v Písku," uvedla Pavla Ondřichová Trefná z pořádající agentury.

Athelas je církevní nezisková organizace, která vznikla v Písku v prosinci roku 2014 jako samostatný subjekt - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské, má registrované zdravotní a sociální služby. Hlavním cílem je poskytovat péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění a kteří si přejí péči v domácím prostředí a umožnit důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.