Pavla Ondřichová Trefná z hudební agentury přivedla na píseckou kulturní scénu umělce, kteří vnesli pohodu i úsměv na tváře posluchačů.

Koncert se konal za podpory města Písku a centra kultury. Výtěžek z koncertu ve výši 14.168 korun podpoří činnost Domácího hospice Athelas v Písku. Poděkování patří sponzorům, umělcům i divákům,“ uvedla Lenka Baďurová z tohoto zařízení.