Ta mapuje jihočeskou výtvarnou scénu v širokém záběru od roku 1918 do roku 2018 v osmi kapitolách, které přibližují organizaci a vývoj uměleckého života od spolků, svazů, fondů, přes školy až po výstavní činnost muzeí a galerií. Obsahuje také medailony 142 autorů s reprodukcí díla, dalších asi 200 výtvarníků je uvedeno v přehledu. Na obsáhlém almanachu společně s manželkou Světlanou pracovali několik let a výsledkem je obsáhlé dílo, oceňované odborníky i laiky. „Pro některé čtenáře to možná bude pro množství faktografických údajů poněkud náročné čtení, podle mého názoru v tom tkví jeho největší hodnota,“ poznamenala historička umění Věra Klimešová.

Kniha mapuje léta 1918 až 2018, tedy období, kdy se na jihu Čech formovala skupina opravdu profesionálního umění. „Nejde jen o vlastní tvorbu, ale celý komplex vychovávající lidi k tomu, že toto umění dokázali vnímat,“ uvedl při představování knihy její autor Jaromír Procházka. Značnou úlohu pro rozvoj výtvarného umění sehrál rozkvět výtvarného školství. Však také mnozí výtvarníci byli zároveň pedagogy. Mezinárodní úrovně dosáhli umělci působící v oblasti keramiky, textilu a skla – tradičních jihočeských uměleckořemeslných výrobků.

V almanachu jsou zařazeni také někteří významní jihočeští rodáci, i když jejich práce vznikaly mimo region, v některých případech i v zahraničí. Závěr almanachu tvoří resumé v anglickém a ruském jazyce. Záštitu nad vydáním převzala jihočeská hejtmanka Ivana Stráská.