Je zde zmapována výtvarná scéna v širokém záběru od malířství, grafiky, sochařství přes keramiku a textilní tvorbu, až po sklářství a fotografii z let 1918 až 2018. Kniha je velmi obsáhlá, má 432 stran a na její přípravě pracoval Jaromír Procházka s manželkou Světlanou několik let. Autoři podle svých slov chtěli mimo jiné připomenout dnes již pozvolna zapomenuté osobnosti, které formovaly výtvarný život kraje.

„Na pozadí historických událostí v osmi kapitolách almanach přibližuje organizaci a vývoj výtvarného života v našem regionu - spolky, svazy, fondy výtvarného umění, školy, práce muzeí a galerií, výstavní činnost a další. Tato část je doplněna řadou dokumentárních a dobových fotografií,“ připomněla Martina Měřičková z Prácheňského muzea v Písku.

Jaromír Procházka je autorem několika monografií. Jedna z nich je věnována píseckému akademickému malíři Daliboru Říhánkovi.