O čem snil převozník Josef Květ? Kdo meditoval 
v Rousseauově chýši? Jak před 100 lety zvládali povodně lidé ve Žďákově? Mnoho otázek 
a mnoho zátočin nostalgie budí nová kniha Orlík z edice Zmizelé Čechy. Připomíná ztracené romantické scenérie vltavského údolí pod hradem, jakož i zaplavené vsi, osady či samoty, třeba Sobědražské břehy nebo Těchnice. Vše, co rokem 1961 zmizelo pod hladinou. Nakladatelství Paseka přichází s knížkou v době, kdy se zbytky míst po 54 letech vynořily jako Atlantida, protože hladina klesla kvůli suchu 
o devět až deset metrů.

Publikace staví na obraze. Na začátku jsou rytiny a lepty 
z 18. století, potom historické fotografie. Hlavně hradu – začasté s pohledem na Dolejší přívoz či od pamětního kříže 
v parku – života i míst z romantického údolí střední Vltavy jako Staré Sedlo, Kostelec nad Vltavou či Žďákov. O moc dál se nejde, na Zvíkov a okolí se zaměří další kniha z edice.

Ztracené romantické scenérie vltavského údolí pod hradem, jakož i zaplavené vsi, osady či samoty připomíná kniha Orlík z edice Zmizelé Čechy. Na snímku převozník Josef Květ ve Žďákově, 40. léta minulého století.Je to nenápadný příval příběhů. Třeba ženy v šátcích při hloubení výkopu pro vodovod na Orlíku z roku 1904, zástup při pohřbu Bedřicha Schwarzenberga do hrobky v orlickém parku (1936), Andělský most pod hradem, stržený kusem padající skály.
Probouzí se paměť krajiny 
a těch, kdo v ní žili. Převoz autobusu na přívozu, domky ve Žďákově za povodně 1915, autobus u Prádelského rybníka, elegantně oděná společnost bavící se při bruslení na rybníku Míčán, kde v roce 1903 slavil 17. narozeniny Karel V. Schwarzenberg.

Panování tohoto rodu přineslo Orlicku rozkvět. Jeden příklad z knihy: „Žďákov, 
v pozdějších letech malá osada, měl v roce 1840 sedmnáct domů a neuvěřitelných 112 obyvatel.“ Schwarzenbergy přibližuje řada snímků: zlatá svatba Karla III. a Vilemíny na střelnici v parku Na Hradcích, návštěva Ferdinanda d'Este, myslivci, malá salutní děla…
Text napsal památkář Jiří Varhaník. Dělí ho do krátkých, ale obsažných kapitol. Přírodní poměry (čtenář se mj. dozví, že zde hnízdí čáp černý, poeticky až mysticky zní jména potoků – Anenský, Bohostický, Strašný, Hanslovka), osídlení, krátkou pasáž věnuje i Žďákovskému mostu.

Ztracené romantické scenérie vltavského údolí pod hradem, jakož i zaplavené vsi, osady či samoty připomíná kniha Orlík z edice Zmizelé Čechy.Asi nejvíc prostoru dal dějinám hradu. Jak se dřív řešily podvody s penězi, dokladuje osud jednoho z jeho držitelů, jímž byl Zikmund Huler, podkomoří krále Václava IV.: obviněn ze zpronevěry, popraven. Defilují další majitelé, Zmrzlíkové, Švamberkové, Eggenbergové až k roku 1717, kdy Orlík získal Adam František ze Schwarzenbergu.

Zajímavosti přináší i průlet posledním stoletím. Jak ve 
20. letech pořádaly pražské cestovky zájezdy, když rostl zájem o romantické údolí. Jak v roce 1938 vznikla vltavská linie opevnění, 40 bunkrů. Názor na přehradu je vysloven jasně: „megalomanské vodní dílo“. Tak čte člověk, jak se koncem 50. let začala odlesňovat zátopová oblast a jen barokní socha sv. Jana Nepomuckého se přemístila z pravého břehu Žďákova nad úroveň hladiny budoucího jezera. Že voda pohltila 40 hektarů orlického parku. Pozoruhodné je i jiné číslo: skalní masiv hradu drží mj. železobetonová deska přichycená ke skále čtyřmi stovkami kotev.

Ztracené romantické scenérie vltavského údolí pod hradem, jakož i zaplavené vsi, osady či samoty připomíná kniha Orlík z edice Zmizelé Čechy. Na snímku majitelé hradu v autě, rodina Schwarzenbergů v automobilu, 1914.

Autor píše, jak se po stavbě přehrady zvýšil zájem o Orlicko jako o rekreační oblast, zmiňuje i exkluzivní sídlo komunistů ve Vystrkově, areálu o rozloze 500 hektarů. Připomene orlické vrahy, mile naopak působí věta, že loni se opravila chátrající budova hostince Na Prádle, v knize na fotce z roku 1920. V kapitole 
o památkách jsou pak zahrnuty hrad Orlík, zámek Čimelice, kostely, ale i brzdný kámen čuba ve Starém Sedle.

Na místa, jež kniha zpřítomňuje, teď míří hodně lidí, aby vzpomínali či fascinovaně pozorovali to, co bylo léta skryto. A fascinace je na místě: v 16. století, kdy se odstranily z řečiště nejnebezpečnější balvany a zřídily se nové propusti v jezech (jak se asi sjížděla ta žďákovská?), se podél řeky začala budovat stezka, kudy se tahaly prázdné lodě zpátky proti proudu. Ta stezka, která je teď opět vidět. A je zachovalá…

Je vlastně divné, že Orlík se do edice Zmizelé Čechy dostal tak pozdě. Je totiž opravdu ztracený. Atlantida se zase zanoří a zůstane to, čím kniha končí: letecký pohled na Orlík po vzdutí hladiny nádrže.

Jiří Varhaník: Orlík. 204 stran, 
194 fotografií, edice Zmizelé Čechy, 
Paseka, 2015, 231 Kč.

Přehrada Orlík v číslech• otevřena: prosinec 1961
• největší hloubka: 74 metrů
• plocha hladiny: 2732,7 ha
• objem nádrže: 717 milionů m3

Hráz
• výška: 81,5 metru
• délka: 450 metrů

(Zdroj: Zmizelé Čechy – Orlík)