„Kámen společně se dřevem je základním stavebním materiálem. Právě kámen vydrží zásahy člověka i přírody po celá tisíciletí,“ zdůraznil Jiří Hladký. První část vyprávění se před koncem loňského roku týkala Písku a Písecka.

Nyní se Jiří Hladký orientoval na severní část Písecka. „Kamenné sloupky vedle cest a silnic později sloužily jako patníky, ale najdeme je už ve starém Římě, kde je požívali k nasedání na koně. Až do 6. století se totiž jezdilo bez sedla a vyhoupnout se na koně nebylo jednoduché,“ připomněl Jiří Hladký. Nenápadnými ale zajímavými kameny jsou nákolníky, které po obou stranách vrat bránily jejich poškození.

Jednu z nejkrásnějších ukázek využití kamene najdeme v kostele sv. Brikcí v Dobevi.

K zajímavostem určitě patří jediný pozůstatek kostela sv. Mikuláše, který stával v místě dnešního obecního úřadu v Sepekově. Jiří Hladký dále mimo jiné upozornil na tři morové nebo také mariánské sloupy, které jsou v Mirovicích, Čimelicích a Písku.

S velkým ohlasem se setkalo vyprávění o sochách z Hammerovy huti v alejích v Čimelicích a Rakovicích. Sochy byly později v Čimelicích použity pro nový hřbitov, na můstek rybníka a další místa. Dochovalo se jich celkem 32.