PÍSEK
Kino Portyč:
20.00 Herkules: The Tracian War
Klasický mytologický příběh Herkulův dostává v tomto filmu zcela nový rozměr.
3D projekce. Vstupné 130 Kč.

MILEVSKO
Centrum Milísek:
16.00 Hravá výuka angličtiny
Pro děti od 4 do 7 let.

PROTIVÍN
Kino Protivín:
19.00 Století Miroslava Zikmunda
Dokument o slavném cestovateli.
Vstupné 80 Kč.

Výstavy a stálé expozice na Písecku:

PÍSEK
Prácheňské muzeum:
STÁLÁ EXPOZICE ⋌út–ne  9-18 hod.
– Počátky hradu a města Písku, Dějiny regionu, Kulturní tradice Písecka, Nerostná bohatství, Chráněná území, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství, Pravěk a doba slovanská, Písecký venkov v 19. století, Obrazová galerie českých panovníků
Malé výstavní síně Prácheňského muzea:
KDYBY VÁS TAK ZÍBRT VIDĚL! – výstava o životě a díle českého národopisce, do  28. 10.
Chodba knihovny PM:
JIŘÍ KOLÁŘ – koláže, do 28. 9.
Galerie Prácheňského muzea:
DŘEVĚNÉ OBJEKTY/ASAMBLÁŽE, – Petr Johanus, do 28. 9.
Památník Adolfa Heyduka:
út–so      9-12 a  13-17 hod.

Sladovna – Nízké i Vysoké trámy:
LES – PŘÍBĚHY PĚTI STROMŮ, první výstava svého druhu v Evropě, cesta lesem zvenčí i zevnitř, do  26. 10.
Sladovna – Malá galerie:
PATRICK A. MŰLLER – Figurativní malby, do  5. 10.
Sladovna – Debatní trámy:
ZLATÁ STUHA 2014  – výstava z ilustrátorské tvorby v kategorii knihy pro děti a mládež za uplynulý rok, do 12. 10.

Galerie Portyč:
GARDEN PARTA  – Lubomír Fiala a Michal Malina – obrazy, objekty, kresby, do 28. 9.

Městská knihovna:
SLABIKÁŘE Z CELÉHO SVĚTA

ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ
Hrad Zvíkov – Hradní galerie:
TOMÁŠ TYKAL – Vnější krajiny (černobílé fotografie), do října

PROTIVÍN
Galerie Kaplanka:
Stálá expozice  ⋌po – ne ⋌9-17 hod.
JIŘÍ KOLÁŘ
HRADY A ZÁMKY ZE ŠPEJLÍ
KOMODSKÝ DRAK- největší ještěr
KOSTRY ZVÍŘAT – stálá expozice: nosorožci, žirafa, hrošík, dermoplasty nosorožců
JOSEF MILOTA – „V jižních Čechách" – výstava obrazů, do 30. 9.

Památník města Protivína:
STÁLÁ EXPOZICE
otevřeno⋌út – ne 9-12, 13-16 hod.
JIŘÍ KOLÁŘ – koláže, do 30. 10.

MILEVSKO
Milevské muzeum:
STÁLÉ EXPOZICE
otevřeno  ⋌út-ne 9-12 a 13-17 hod.
Suterén Milevského muzea:
KAMNOVÉ KACHLE NA MILEVSKU – minivýstava do konce prosince
Chodba Městské knihovny:
MILEVSKO NAŠICH PRADĚDEČKŮ – výstava starých fotografií, do 30. 9.
Galerie M:
MATURITNÍ PRÁCE 2014 – výstava maturitních prací žáků výtvarných oborů SUPŠ v Bechyni, do 27. 9.