PÍSEK
Kino Portyč:
20.00 Všechny moje děti
Dokumentární drama. Vstupné 100 Kč.

Divadlo Fráni Šrámka:
19.30 Válka Roseových
Hraje Divadlo A. Dvořáka Příbram.

Městská knihovna:
18.00 Z popelnice do lednice
Promítání filmu Valentina Thurna v rámci projektu Knihovna plná života.

Hotel U Kapličky:
17.00 Titanic 102 aneb Pýcha a domýšlivost v dějinách lidstva
Přednáší Ondřej Kryštof Kolář.

Eurytmický sál ZŠ Svobodná:
17.00 Úcta a pokora
Přednáší Anežka Janátová.