PÍSEK
Městská knihovna:
17.00 Historický klub Prácheňské Akademie:
Dvořáčkův hotel „U Arcivévody Františka Ferdinanda" v Písku
Přednáší Jiří Hladký.

SPŠ a VOŠ:
9.00, 13.00 a 15.00 Den otevřených dveří

MILEVSKO
Centrum Milísek:
16.00 Fimo kurz pro děti i dospělé
Pravidelný kurz  kreativního tvoření. Lektorkou je Jana Přibylová