Příjemné slavnostní chvíle doplnilo vystoupení hudební sekce Prácheňské umělecké besedy, jejíž členkou je také sama spisovatelka.

Další představení knihy bude ve středu 16. října od 17 hodin v přednáškovém sále v Prácheňského muzea v Písku.