Jak sama uvedla při vernisáži, má k Písku osobní vztah. Jejím příbuzným byl písecký rodák, známý hudební skladatel Otakar Jeremiáš. Do muzea přivezla část jeho dopisů, z nichž úryvky přečetla při vernisáži.

„Jana Budíková patří ke generaci, která po ukončení studia v sedmdesátých letech čelila zákazům. Její tvorba se objevovala spíše na výstavách organizovaných v neoficiálních centrech výtvarného dění,“ uvedl kurátor moderního umění Richard Drury.