Heslo připomíná skutečnost, že právě v Písku a některých dalších městech a obcích byla vyhlášena samostatná republika Čechů a Slováků o 14 dní dříve, než se tak stalo celostátně.

O tom, jaké události tomu předcházely, se dočtete v knize ředitele Prácheňského muzea Jiřího Práška nazvané Jak bourali vesele to Rakousko zpuchřelé. Město Písek ji vydalo k výročí republiky a text je doplněn množstvím historických materiálů a dobových fotografií.

„K vyhlášení republiky v Písku došlo tak trošku omylem, neinformovaností, nedočkavostí v pondělí 14. října 1918. Jak se to všechno seběhlo a co potom následovalo, nám možná dnes, po stu letech, bude připadat úsměvné. Vžijme se ovšem do zoufalé situace místních občanů, zejména žen, které skutečně neměly čím nasytit děti, protože zásobování potravinami, ale vlastně veškerým zbožím, naprosto selhávalo. Vžijme se do situace vojáků v Písku, kteří se radostně zbavili rakouských distinkcí a přestali zdravit své důstojníky, aby za pár hodin zjistili, že je to omyl, který by se však v době války mohl trestat popravou,“ píše Jiří Prášek v úvodu své knihy a dodává: „Rád bych zdůraznil, že 28. října 1918 byla v Praze toliko vyhlášena samostatnost, a to bez jakéhokoliv určení státního zřízení. S tím se čekalo až na dobu pozdější, stejně tak, jako na rozhodnutí Slováků, zda se připojí k samostatnému státu. Ale v Písku věděli již 14. října, že to bude republika a že se bude jmenovat Československá.“Jiří Prášek v knize nejprve připomíná události spojené se sarajevským atentátem a vypuknutím Velké války. Většina mužů narukovala na vojnu a místa posledního odpočinku nalezla na frontách východní, západní a jižní Evropy. Svědčí o tom pomníčky se jmény padlých snad v každé vesničce.

Připomíná rovněž zoufalství žen, které neměly ani základní potraviny pro své děti. V Písku se konaly demonstrace nejen proti válce, ale především za lepší zásobování. I to byl důvod, proč obyvatelé z Písku s nadšením uvítali sdělení pražského redaktora Františka Hanzlíčka o vyhlášení samostatnosti z balkonu radnice.

O tom, co následovalo po prohlášení v Písku, Vodňanech, Strakonicích a dalších místech, se dočtete právě v knize Jiřího Práška, kterou je možné zakoupit v prodejně Prácheňského muzea a v Infocentru ve Sladovně.