Mši celebroval P. Vítězslav Holý, Ing., Mgr., který mimo jiné vyzdvihl osobnost sv. Huberta.

Svatý Hubert (zemřel r. 727) byl franský biskup, zakladatel města Lutychu a křesťanský svatý. V Austrasii se oženil s Floribanou, která však při porodu zemřela. Legenda říká, že po tomto těžkém životním osudu jej oslovilo v přírodě při lovu nečekané setkání s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. A promluvil k němu nadpřirozený hlas, který se ho zeptal: „Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat mě, který se za tebe obětoval." Po tomto zážitku se Hubert stal knězem. Svatý Hubert je patronem lovců a myslivců.

Poté P. Holý připomenul rychle se blížící čas vánoční a popřál všem nejen hodně zdraví, ale i klid, pohodu a toleranci. K nádherné atmosféře mše přispěli trubači lesnických škol z Písku a sokolníci, a také pěvecký sbor Sonitus Písek pod vedením sbormistra Václava Krause.

Na úplný závěr poděkoval za pořádající myslivecký spolek ing. František Čapek všem za účast, účinkujícím za jejich vystoupení a pozval přítomné do hostince "U Hrachů" na sobotní posvícenskou zábavu. Při odchodu z kostela čekalo na jeho návštěvníky občerstvení v podobě skvělých koláčků a horkého punče.

František Bořánek