Jednou z významných osobností, která podstatnou část svého života spojila s městem na Otavě, byl   houslista, sólový i orchestrální hráč a významný houslový pedagog Otakar Ševčík. Po neshodách v Horažďovicích přestěhoval svoji houslovou školu do Písku.

Letos si veřejnost připomíná 80 let od smrti toho významného umělce. Centrum kultury Písek a Základní umělecká škola Otakara Ševčíka k tomuto výročí a k Roku české hudby pořádají ojedinělý koncert pod názvem Pocta O. Ševčíkovi. Uskuteční se  v neděli 14. září od 15 hodin v Trojici v Písku.

„Koncert je  ukázkou jedinečné japonsko – české či spíše hirošimsko – písecké spolupráce. Vystoupí zde  houslistka Minori Nakaune z Hirošimy a Jiří Votýpka z Písku. Mluveným slovem bude provázet Radek Žitný," informovala Iveta Hodoušová, hlavní dramaturgyně a vedoucí kin Centra  kultury Písek.

V programu zazní Bachova sólo sonáta III C – dur a japonské a  další asijské písně.  Písecký houslista Jiří Votýpka zahraje Dvořákovu sonatinu, op. 100. „Minori Nakaune z japonské Hirošimy si dokonce připravila mluvené doprovodné slovo k vystoupení v češtině. Pracovala na tom celý rok," dodala Iveta Hodoušová.

Otakar Ševčík (22. března 1862 Horažďovice  –  18. ledna 1934 Písek)  se řadí mezi zakladatele novodobé výukové metody hraní na housle. Je tvůrcem vlastní učební metody (Škola houslové techniky, Škola smyčcové techniky, Houslová škola pro začátečníky) a zakladatelem české houslové metodiky, kterou vyučoval právě v Písku.

K velkým obdivovatelkám Ševčíkova díla patří  japonská houslistka Minori Nakaune. Vystudovala Musashinu akademii múzického umění  v Tokiu. Přednášela, vyučovala a koncertovala v Sakuyo Hudební akademii v Okayamě a působila v Hirošimském symfonickém orchestru jako první houslistka.

Její mezinárodní zkušenosti započaly v Praze na HAMU, kde působila pod vedením profesorky Marie Hlouňové a profesora Josefa Hály. Jedním z největších počinů Minori Nakaune z pohledu České republiky je vydání čtyř ucelených  svazků věnovaných Otakaru Ševčíkovi.

V roce 2010 Minori Nakaune byla za japonskou stranu hlavním organizátorem  Dnů japonské kultury v Písku. V rámci této velmi úspěšné čtyřdenní akci představila v písecké Trojici  také koncertní seskupení  The Ševčík Players, orchestr, který se v Hirošimě věnuje interpretaci děl O. Ševčíka.

Na koncertu v Trojici rovněž vystoupí Jiří Votýpka, který na brněnské konzervatoři studoval pod vedením prof. Vítězslava Zavadilíka, prof. Aleny Čechové a prof. Pavla Kyncla. Je stálým členem Píseckého komorního orchestru a pedagogem v písecké ZUŠ.

Pedagogem  v ZUŠ Písek je také Radek Žitný, který pořad o Otakaru Ševčíkovi bude provázet slovem. Radek Žitný studuje hru na klarinet na konzervatoři v Praze a intenzivně se věnuje hře na příbuzné nástroje. Působí v Píseckém komorním orchestru a dalších hudebních uskupeních  různých žánrů.

Zájemci mohou přijít na veřejnou generální zkoušku Minori Nakaune, která se v Trojici bude konat v sobotu od 10 do 11 hodin v rámci Dne otevřených dveří památek.