Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog a muzikant František Doubek opustil tento svět  11. prosince roku 2011. Ale jeho tvorbu si ctitelé výtvarného umění neustále připomínají.

Velkou příležitost  znovu si prohlédnout výběr z jeho bohaté tvorby nabízí galerie Zlatý kříž v českobudějovické Kněžské ulici.

„Až do konce  letošního roku je zde  otevřena expozice kreseb a grafiky nazvaná František Doubek (in memoriam) Tajemství zlatého srdce.  Vznikla za podpory senátora Miroslava Krejči, hejtmana Jiří Zimoly a  starostů Písku a Milevska Ondřeje Veselého a Zdeňka Herouta," uvedl Jiří Reiniš, jednatel společnosti Studio JR a dlouholetý přítel a spolupracovník výtvarníka.

Galerista Jiří Reiniš společně se spisovatelem Ladislavem Beranem a básníkem Karlem Sýsem připravují knižní vzpomínkovou publikaci věnovanou  životu a dílu Františka Doubka, kde dominantní budou především umělcovy výtvarné práce z různých období.
Příprava monografie není rozhodně jednoduchá. Doubkova tvorba byla  rozsáhlá a mnohotvárná. Jeho oblíbeným námětem byla architektura, rád kreslil především jihočeská historická města, ale také erby a domovní znamení a navrhoval pamětní mince.

František Doubek se narodil v Milevsku, ale většinu života prožil v Písku, kde učil na gymnáziu a na dalších středních školách. Obě města byla jeho srdci blízká a věnoval jim množství kreseb, pro Písek mimo jiné navrhl i pamětní mince k městské slavnosti.

Součástí expozice  v galerii Zlatý kříž je také kalendář  na letošní rok vydaný pod názvem  Tajemství zlatého srdce Františka Doubka. K jednotlivým měsícům jsou přiřazeny grafiky  českých měst, nechybí ani evropská města ze seznamu památek UNESCO.