Členové píseckého esperantského klubu si připomněli 26. červenec 1887, kdy ve Varšavě vyšla první  učebnice  esperanta. Tento den  je pokládán za vznik mezinárodního jazyka a jeho autorem byl Polák Ludvík Zamenhof.

„Esperanto je poměrně snadno naučitelné a dosáhlo již širokého uznání a oficiálního používání. Je rozšířeno na internetu a v turistice, má také velké množství vlastní původní esperantské literatury. Používá se také v divadle, filmu a hudbě. Rozhlasové stanice v Brazílii, Číně, na Kubě a ve Vatikánu  a dalších zemích pravidelně vysílají v esperantu. V Číně existuje i televizní vysílání a mnoho programů lze sledovat po internetu," uvádí se  ve zprávě Světového esperantského svazu, sídlícího v Rotterdamu.

Za dobu své existence se esperanto zařadilo mezi první stovku jazyků světa, kterých je celkově 6800. Je  sedmadvacátým nejvíce zastoupeným jazykem na Wikipedii a lze v něm používat Google, Skype, Firefox, Ubuntu i Facebook. Esperanto se dá snadno naučit, přesto  je to výrazově bohatý jazyk a existují v něm  tisíce překladů i původních děl beletristických a odborných.

„Také v České republice má tento jazyk mnoho aktivních uživatelů. Esperanto se bezesporu nezanedbatelným způsobem podílí na informování o České republice a české kultuře v různých zemích, kde je dosud málo známá," připomněla  předsedkyně píseckého klubu La Ponto a členka  výboru Českého esperantského svazu Pavla Dvořáková, která je zároveň v České republice koordinátorkou oslav 125 let od vzniku esperanta.

V Písku byl esperantský klub založen v roce 1908 a jeho členové se zapojili do různých aktivit. Mimo jiné se věnují  propagaci města a regionu na Wikipedii. Četné články jsou často podrobnější než ty v angličtině a němčině a  mohou být použity jako zdroj pro překlad do dalších jazyků.

„Oficiální webové stránky píseckého infocentra a web městské knihovny mají i svou verzi v esperantu," uvedla Pavla Dvořáková.