Představí se 20 souborů základních a středních waldorfských škol z celé ČR a Polska. Každoroční přehlídku dramatické práce waldorfských škol i letos doprovodí profesionální host - Divadlo Studna, který nabídne dvě pouliční představení pro veřejnost a divadelní workshopy pro účastníky přehlídky i pro malé diváky. Jeho účast zarámuje důležitost a význam této waldorfské divadelní události. Vstupné je na všechna divadelní představení po celou dobu zdarma.

Výběr letošního profesionálního hosta přehlídky je veden cílem rozproudit v centru města život a pobavit nejen náhodné kolemjdoucí, ale plánovitě i návštěvníky města. Uskuteční se dvě pouliční představení cílená na rodiny s dětmi, všechna v prostoru u Kamenného mostu.
Ve čtvrtek 1. 6. od 15.00 začíná Čertovská pohádka, v pátek 2. 6. od 15.00 se mohou diváci těšit na představení Pyšná princezna.

Jedním z typických rysů přehlídky Duhového divadla je vždy výběr klasických divadelních her. Souvisí to se vzdělávacím aspektem dramatické výchovy na waldorfských školách. Programové nabídce tradičně kralují komedie. Můžeme se těšit na osvědčené zahraniční autory jako je W. Shakespeare, J. N. Nestroy, Moliére či O. Wilde, M. Ende. Českou tvorbu hrdě reprezentují např. F. F. Šamberk, J. Werich a odvážně se k nim přidala tři autorská představení samotných mladých herců a vedoucích souborů – Pět žen už je zkrátka moc, Cesta ke štěstí a Večer špatně temperovaných písní. Vážnější žánr reprezentuje Čapkova klasika Bílá nemoc.

Hrát se bude na známých píseckých scénách: Divadlo F. Šrámka, divadlo Pod čarou, Loutkový sál, Hudební sál a Velký sál Kulturního domu.

Přehlídku Duhové divadlo již tradičně zahájí hostitelská ZŠ Svobodná. Organizačně přehlídku zajišťuje přes 20 dobrovolníků z řad rodičů, učitelů a příznivců divadla. Přehlídka má své pevné místo nejen v okruhu waldorfského školství, ale i u písecké kulturní veřejnosti a trvale je řazena mezi nejvýznamnější kulturní akce ve městě. Díky stále rostoucímu zájmu o tuto přehlídku předpokládají organizátoři účast cca 1 500 diváků, která se navýší o počet diváků či náhodně kolemjdoucích, kteří shlédnou pouliční představení profesionálního hosta.

Na přehlídku jsou zváni návštěvníci regionu, pozvánky putují do obchodů, provozoven, škol, díky propagaci na plakátech a programech také do regionálních a kulturních infocenter, celorepublikový dosah zajišťujeme spoluprací s portálem Kam po Česku.
Jitka Čápová, manažerka přehlídky