Ve středu  30. ledna  městská knihovna zahajuje  dlouhodobý program zaměřený na rozvoj dětí od dvou let nazvaný Vyzkoušej si skřítka Všeználka. První lekce se uskuteční v době od 9 do 10 hodin v oddělení pro děti a mládež  městské knihovny a bude pokračovat každou poslední středu v měsíci ve stejném čase a na stejném místě. Cena za jednu  lekci  je 65 korun, počet míst je omezen.

Program se orientuje  na několik oblastí. „Je to rozvoj řeči, jemné motoriky, pohybových dovedností  a kreativity,  a  to prostřednictvím  například motivační pohádky, pohybové a výtvarné aktivity  nebo volné čtení. To vše doplňujeme o básničky, písničky a další aktivity," vysvětlila spoluautorka projektu o Všeználkovi a lektorka Kateřina Sedláková.

Program si klade také za cíl  přiblížit dětem knihu tak, aby ji vnímaly jako nedílnou součást  času stráveného společně s rodiči a prarodiči.