Ve čtvrtek 19. dubna pozvání na přednášku a následnou besedu na téma Boží muka na Protivínsku přijal pan Petr Hanus ze Skal.
Tento příslušník střední generace, absolvent průmyslové školy a pracovník elektroúseku železniční stanice Ražice, se o historii a tradice zajímal již jako žák Základní školy Protivín. Coby mladík při toulkách po okolí Skal viděl zničené památky, křížky…/v 19. stol. nazývané boží muka/.

V roce 2008 se po 10 letech pobytu v Písku vrátil do rodných Skal, postavil si zde dům a žije zde s manželkou a dvanáctiletou dcerou. V této době se začal o památky v okolí hlouběji zajímat, jejich oprava se stala jeho koníčkem. Dle jeho zaníceného vyprávění o nacházení, vykopání a očištění křížků až k výslednému postavení a upravení prostředí kolem mu tento koníček zabírá veškerý volný čas.
Zároveň přijal roli zvoníka ve Skalách /po panu Kubíkovi, který jej do této činnosti zasvětil/, též ponocného – o Vánocích 2017 chodil a troubil ve Skalách a přilehlých Budičovicích. Při tomto vyprávění si mnozí posluchači evokovali kouzelné obrázky Josefa Lady. V nedaleké Heřmani, kam Skály, Štětice a Ražice farností patří, dělá kostelníka v tamějším kostele sv. Jiljí.

Zasloužil se o to, že ve válce zrekvírovaný zvon byl nahrazen novým – z dílny zvonaře pana Michala Votruby z Myslkovic u Soběslavi. V Heřmani byl zvon vysvěcen a slavnostně zavěšen r. 2017. V kostele opravil i křtitelnici , pustil se i do opravy oltářů v kostele. Posluchači nevěřili vlastním očím, jak ze zdevastovaných trosek oltářů vytvořil oltáře nové. Za 2 roky soustavné práce /očištění, mytí zbytku oltáře, napuštění proti hmyzu, zlacení a lakování /byl oltář sv. Jana Nepomuckého hotov. Nyní pracuje na opravě sv. Barbory. O Velikonocích ozářily kostel sv. Jiljí metrové velikonoční svíce -paškály- které pan Hanus také vyrábí. K vyhledávání křížků /chce jich opravit v okolí 15/, používá také staré digitálně zpracované vojenské mapy .

Z jakého materiálu byly křížky vyráběny? Zpočátku ze dřeva , později z kamene/pískovce/. Našim předkům záhy kámen připadal příliš strohý, vytvářeli na křížcích plechové korpusy s postavou Ježíše , s nápisy a malůvkami. V době průmyslové revoluce byly pak kříže vyráběny průmyslově. Do kamenného soklu byl zalit dřík, křížek pojištěn stahovacím třmenem a zadní vzpěrou.

Kde všude byly křížky stavěny?

Zpočátku v místech, kde nebyla kaple či kostel, křížek také označoval místa , kde byla křesťanská víra vyznávána, připomínaly nehody, dobré skutky, neobvyklou událost, byly poděkováním za uzdravení, konec války, konec moru a zhoubných povodní. Označovaly i místa, kde byl pohřben odsouzenec, popravený člověk, jehož tělo nebylo možné pohřbít v posvěcené půdě. Aby takový člověk nemohl po smrti živým škodit, bylo po něm šlapáno. To když křížek stál na rozcestí, kde též sloužil i dodnes slouží jako orientační bod.

První křížek, který pan Hanus postavil, stojí v Budičovicích, v místě zvaném U Moudrých. Na obrázcích jsme viděli jen pohozený kamenný sokl, z místa vyvezl 4 káry kamene, křížek složil , vykoval kříž /ková i maluje sám/, konec kříže má kotvový tvar/symbol naděje/. Místo kolem upravil , zasadil lípy, vedle rostou třešeň a borovice, k posezení a zamyšlení vytvořil lavičku. K výrobě rozcestníku ke křížku posloužil kmen třešně.

Opravu dalšího křížku bral jako osobní výzvu. V místech, zvaných Na Polánce, vedla cesta pod lesem, kudy si Skalští zkracovali cestu do Heřmaně. Tak i malí Skaláci- školáčci- když tudy putovali do heřmaňské školy. Psal se rok 2013, kdy se pustil do práce. Kámen, coby budoucí část kříže , p. Hanusovi věnoval p. Handschuh ze Štětic. Následovalo vykování kříže a tabulky s nápisovou částí. Zadní vzpěra kříže byla zhotovena z kvalitního materiálu ze staré kovové postele. Zlaté české ručičky ! U jiného křížku – ve Skalách U Šturmů /2015/ malování provedla malířka až z Beskyd. Čeká jej práce na křížku u Dvorců, křížku mezi katastrem Skal a Heřmaně. Pan Hanus navrhl klubu pomoci při obnově křížku v katastru Protivína.

Jako zvoník je za českobudějovickou diecézi delegován každoročně na setkání zvoníků v Praze. Kde se setkal i s kardinálem Dukou. Letos se setkání uskuteční koncem dubna.

V zaplněné klubovně 30 účastníků po dvouhodinovém setkání ocenilo práci i schopnost poutavě vyprávět dlouhotrvajícím potleskem.

Za PVK Věra Piklová