Besedy se zúčastní umělecký vedoucí Divadla Continuo Pavel Štourač, pamětnice Hana Truncová, která byla vězněna spolu s Dagmar Šimkovou, písecký spisovatel a ředitel obchodní akademie Pavel Sekyrka, jehož otec byl též politickým vězněm, a historik Michal Louč, který se tématu politických vězňů věnuje odborně.

Beseda se uskuteční v sobotu 10. srpna od 16 hodin v přednáškovém sále písecké městské knihovny.

V prostorách knihovny je také možné do 16. srpna vidět výstavu věnovanou Dagmar Šimkové Ta krásná holka z vily nad řekou.