Vystoupil pěvecký sbor Zvonky pod vedením Milady Klátilové, flétnový sbor pod vedením Petry Holubové a své písničky zazpívali i klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zběšičkách. Tradičně byl program celého koncertu vzorně připraven a v koncertní síni zavládla krásná předvánoční atmosféra. Výtěžek z koncertu ve výši dvacet tisíc korun předal prezident Rotary klubu Miroslav Novotný řediteli domova ve Zběšičkách Pavlu Pecháčkovi.