Muž si měl několik měsíců opatřovat pervitin a marihuanu, jak uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. „V desítkách případů měl omamné a psychotropní látky v Písku a okolí prodávat, zvát uživatele ke společné konzumaci či dávky poskytovat zdarma," popsala mluvčí.

Vyšetřovatel vydal usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Vyšetřování případu dále pokračuje.