Příslušníci oddělení Mobilního dohledu Celního úřadu pro Jihočeský kraj si podle mluvčího Radka Krády počátkem tohoto týdne na dálnici D3 v katastru obce Planá nad Lužnicí vytipovali pro silniční kontrolu dodávkové vozidlo polské registrační značky. "Při kontrole zjistili, že provozovatel vozidla nezaplatil již dříve pravomocně splatné pokuty za dopravní přestupky v celkové výši 85 400 korun. Řidič osobně žádný nedoplatek neměl, avšak z důvodu vymahatelnosti nedoplatku nemohl pokračovat v jízdě do doby uhrazení plné výše dlužné částky. S provozovatelem vozidla se telefonicky dohodl o zaplacení, celníci proto nemuseli přistupovat k dalším opatřením a řidič mohl v jízdě pokračovat," popsal mluvčí.

Kompetenci související s vymáháním takových pokut má Celní správa ČR od ledna roku 2022. "Zjistí-li celníci při silniční kontrole, že řidič nebo provozovatel vozidla nezaplatil již dříve pravomocně splatnou dopravní pokutu, mohou na místě požadovat její okamžitou úhradu. Pokud není pokuta na místě zaplacena, mohou celníci zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla přiložením takzvané botičky," vysvětluje Radek Kréda.

Od samého počátku této kompetence, tedy od ledna roku 2022, pracovníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj podle něho při silničních kontrolách zjistili celkem 717 dlužníků a na místě inkasovali více než 1,6 milionu korun.

"V 35 případech zadrželi registrační značky, na celním úřadě se aktuálně nacházejí čtyři páry tabulek s registrační značkou. V sedmi případech již celní úřad registrační značky odevzdal obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozovatelé aut totiž dlužnou částku neuhradili ani do jednoho roku od zadržení značek. Příslušníci jihočeského mobilního dohledu také ve třech případech registrační značky vrátili provozovateli vozidla, který sice neměl dluh, ale dluh měl řidič vozidla v době jeho kontroly," doplnil mluvčí celníků.