Na základě závazného dokumentu Zaměření činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, oblasti přípravy na krizové situace a v oblasti obranného plánování v roce 2017 se zde uskutečnilo instrukčně metodické zaměstnání činnosti Přijímacího střediska obce s rozšířenou působností Písek. "To zajišťuje a příjem evakuovaných osob ze zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín, to je. města Protivín a jeho městských částí. V objektu se může v jeden den koncentrovat až 4 200 evakuovaných obyvatel. Přijímací středisko se stará dále o přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst nouzového ubytování, " vysvětlil Aleš Kudlák z krizového řízení MÚ Písek.

V náplni činnosti Přijímacího střediska je dále zdravotní pomoc. To znamená poskytnutí předlékařské zdravotní pomoci, předlékařské první pomoci, zdravotního dozoru a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení. Součástí je vyhodnocení hygienicko-epidemiologických opatření evakuovaných osob a podle závažnosti jednotlivých případů zajištění převozu do ubytovacího zařízení vyčleněného pro osoby nevhodné pro společné ubytování.

K úkolům Přijímacího střediska dále patří informování pracovní skupiny krizového štábu ORP Písek o průběhu evakuace; stejně jako informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování, stravování, případně dalších opatřeních v místě ubytování a v neposlední řadě informování orgánů veřejné správy o počtech a potřebách evakuovaných osob."Jednalo se o jedinečnou akci tohoto typu na území ČR, protože aktuálně reagovala na závěry z cvičení ZÓNA 2015 a nový atomový zákon," zdůraznil Aleš Kudlák.

Činnost přijímacího střediska zajišťovali úředníci Městského úřadu Písek, členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Písek, členové Českého červeného kříže Oblastního spolku Písek, pracovníci Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Územního odboru Písek a zaměstnanci Sboru Církve bratrské v Písku - Elim.