Slavnosti v Rakově se zúčastnilo nevídané množství dobrovolných hasičů, podpořit přijeli své kolegy dobrovolní hasiči i z ostatních sborů z Bernarticka. Přijeli i bývalí rodáci z celých jižních Čech i z Prahy.

Úvodem promluvil starosta městyse Bernartice pan Pavel Souhrada, přivítal místní obyvatele, návštěvníky a samozřejmě i dobrovolné hasiče. Shrnul statistiku Rakova, počet obyvatel, popsal jak šel v obci čas, a popřál všem krásné odpoledne.

Poté promluvil starosta sboru pan František Pekárek, v krátkosti popsal historii sboru. Rakov byl samostatným sborem až do konce 60. let, poté se spojil se sborem Svatkovic. Sbor má v současnosti 50 členů.

Velitel Ladislav Střízek nechal nastoupit hasiče, k nim se přiřadili i hasiči z okolních sborů. Došlo k předávání vyznamenání.

Věrnostní medaile: br. Milan Blecha, br. Pavel Malý, br. Jaroslav Patzelt
Čestné uznání Okresního sdružení: br. Filip Patzelt, br. Jiří Stejskal, br. Vladimír Blecha ml., sestra Iveta Koudelková, sestra Lucie Koudelková
Medaile za příkladnou práci: br. František Koudelka, br. Josef Koudelka, br. Otakar Cejnar, br. Vladimír Blecha st.,
Medaile za zásluhy: František Mára

Jeden z hlavních bodů slavnosti bylo odkrytí pamětní desky padlým v 1. světové válce, toho se ujal vnuk a pravnuk padlých pan Petr Šafránek. Pracovnice z bernartické knihovny pronesla několik citlivých úryvků z kroniky a přednesla báseň.

Sbor dobrovolných hasičů Svatkovice – Rakov má 50 členů. Zúčastňuje se řady pohárových soutěží, vzniklo i ženské družstvo. Doprovází své zesnulé kolegy na cestě poslední a oslavuje i ty nově narozené. Pomáhají při přírodních katastrofách, slaví posvícení, připravují hasičské bály, chodí přát kolegům ke kulatým výročím.

Irena Cejnarová