Všichni návštěvníci se mohli seznámit s hlavními úkoly hasičského záchranného sboru a prohlédnout si zásahovou techniku za poskytnutého odborného výkladu. V průběhu prohlídky byly dětem rovněž poskytnuty informace, jak se zachovat při různých mimořádných událostech. Vzhledem k horkému počasí většina návštěvníků využila osvěžení sprchou z hasičské hadice. Akcí se zúčastnilo přibližně 400 dětí.

Daniel Fošum