„Stříkačka byla vyrobená v roce 1807 ve francouzském městě St. Malo a byla také vystavována na oblastní výstavě v Paříži, kde ji koupil hrabě Hartman, majitel drahenického panství, “ řekl v krátkém filmu, který na podporu veřejné sbírky hasiči natočili, jeden z nich Jan Uhlíř. V roce 1896 připadla do vlastnictví nově vzniklého místního sdružení dobrovolných hasičů.

close Sbírka na vzácnou hasičskou stříkačku v Drahenicích. info Zdroj: archiv SDH Drahenice zoom_in

Cena restaurátorských prací se odhaduje zhruba 700 tisíc korun, což je ale pro drahenické hasiče příliš vysoká částka, proto se rozhodli jít cestou veřejné sbírky.

Hasiči budou vděční za každou částku, která pomůže vzácnou stříkačku zachránit. Zároveň zvou všechny zájemce, aby se na ni přijeli podívat.

Přispět lze na transparentní účet číslo 2401586988/2010, nebo v hotovosti přímo v Drahenicích, a to po domluvě na telefonním čísle 732 454 875.