Galerie: Živá rakev pro zesnulé. Mrtví jsou díky ní užiteční i po smrti.

Rakve nesou název Living Cocoon. Bob Hendrikx má k přírodě velmi blízko. Rakve jsou vystlány mechem, který podporuje tlení. Takovéto ekologické rakve příroda brzy a snadno pohltí. Z výrobních prostor. Cena takovýchto rakví se pohybuje kolem 1500 eur. Cena takovýchto rakví se pohybuje kolem 1500 eur. Rakve jsou vystlány mechem, který podporuje tlení. Logo společnosti. Firma si zakládá na splynutí s přírodou. Člověk může přírodě přispět i po své smrti. Bob Hendrikx který vyvinul ekologické rakve z mycelia a dřevěných štěpek. Bob Hendrikx který vyvinul ekologické rakve z mycelia a dřevěných štěpek.