Galerie: Výstavba D3 listopad 2020

Vizualizace D3. Zaústění tunelu Pohůrka pod Dobrovodskou ulicí. Jak se staví D3. Křížení Hodějovice a estakáda u Plavnice u Kamenného Újezdu. Výstavba D3 na Rudolfovské ulici u Vráta. Dálnice povede pod ulicí podjezdem. Vizualizace D3. Dálnice ve Vrátě podjede Rudolfovskou ulici. Výstavba D3 na Rudolfovské ulici u Vráta. Dálnice povede pod ulicí podjezdem. Výstavba D3 na Rudolfovské ulici u Vráta. Dálnice povede pod ulicí podjezdem. Výstavba D3 na Rudolfovské ulici u Vráta. Dálnice povede pod ulicí podjezdem. Výstavba D3 na Rudolfovské ulici u Vráta. Dálnice povede pod ulicí podjezdem. Výstavba D3 u Hlinska. Výstavba D3 u Hlinska. Výstavba D3 u Hlinska. Výstavba D3 u Hlinska. Vizualizace D3. D3 u Hlinska. Výstavba D3 u Hlinska. Výstavba D3 u Hlinska. Výstavba D3 u Hlinska. Výstavba D3 mezi Budějovicemi a Dobrou Vodou. Před Dobrovodskou ulicí se dálnice zanoří do téměř kilometrového tunelu Pohůrka. . Výstavba D3 mezi Budějovicemi a Dobrou Vodou. Před Dobrovodskou ulicí se dálnice zanoří do téměř kilometrového tunelu Pohůrka. Vizualizace D3. Pod Dobrovodskou ulicí začíná tunel Pohůrka dlouhý 999,5 m. Výstavba D3 mezi Budějovicemi a Dobrou Vodou. Před Dobrovodskou ulicí se dálnice zanoří do téměř kilometrového tunelu Pohůrka. Výstavba D3 mezi Budějovicemi a Dobrou Vodou. Před Dobrovodskou ulicí se dálnice zanoří do téměř kilometrového tunelu Pohůrka. Výstavba D3 mezi Budějovicemi a Dobrou Vodou. Před Dobrovodskou ulicí se dálnice zanoří do téměř kilometrového tunelu Pohůrka. Výstavba D3 u Ledenické ulice, kde bude končit tunel Pohůrka. O kousek dál bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Výstavba D3 u Ledenické ulice, kde bude končit tunel Pohůrka. O kousek dál bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Výstavba D3 u Ledenické ulice, kde bude končit tunel Pohůrka. O kousek dál bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Výstavba D3 u Ledenické ulice, kde bude končit tunel Pohůrka. O kousek dál bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Výstavba D3 u Ledenické ulice, kde bude končit tunel Pohůrka. O kousek dál bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Výstavba D3 u Ledenické ulice, kde bude končit tunel Pohůrka. O kousek dál bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Vizualizace D3. Vyústění tunelu Pohůrka pod Ledenickou ulicí. Výstavba D3 u Ledenické ulice, kde bude končit tunel Pohůrka. O kousek dál bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Výstavba D3 u Ledenické ulice, kde bude končit tunel Pohůrka. O kousek dál bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Výstavba D3 u Ledenické ulice, kde bude končit tunel Pohůrka. O kousek dál bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Výstavba D3 u Ledenické ulice, kde bude končit tunel Pohůrka. O kousek dál bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Výstavba D3 v ulici Do Mladého, kde bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Výstavba D3 v ulici Do Mladého, kde bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Vizualizace D3. MÚK Pohůrka u konce stejnojmenného tunelu pod Ledenickou ulicí. Výstavba D3 v ulici Do Mladého, kde bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Výstavba D3 v ulici Do Mladého, kde bude prstencová mimoúrovňová křižovatka. Výstavba D3 v ulici Ke Studánce v Hodějovicích. Výstavba D3 v ulici Ke Studánce v Hodějovicích. Vizualizace D3. Ulice Ke Studánce bude přes dálnici převedena po novém mostě. Výstavba D3 v ulici Ke Studánce v Hodějovicích. Výstavba D3 v ulici Ke Studánce v Hodějovicích. Výstavba D3 v ulici Ke Studánce v Hodějovicích. Výstavba D3 v ulici Ke Studánce v Hodějovicích. Výstavba D3 ve Vidovské ulici, kde se dálnice bude křížit se železniční tratí, která povede po novém mostě. Výstavba D3 ve Vidovské ulici, kde se dálnice bude křížit se železniční tratí, která povede po novém mostě. Výstavba D3 ve Vidovské ulici, kde se dálnice bude křížit se železniční tratí, která povede po novém mostě. Vizualizace D3. Křížení Hodějovice. Dálnice tam povede pod okružní křižovatkou a také pod novým železničním mostem. Výstavba D3 ve Vidovské ulici, kde se dálnice bude křížit se železniční tratí, která povede po novém mostě. Výstavba D3 ve Vidovské ulici, kde se dálnice bude křížit se železniční tratí, která povede po novém mostě. Výstavba D3 ve Vidovské ulici, kde se dálnice bude křížit se železniční tratí, která povede po novém mostě. Výstavba D3 ve Vidovské ulici, kde se dálnice bude křížit se železniční tratí, která povede po novém mostě. Výstavba D3 ve Vidovské ulici, kde se dálnice bude křížit se železniční tratí, která povede po novém mostě. Výstavba D3 ve Vidovské ulici, kde se dálnice bude křížit se železniční tratí, která povede po novém mostě. Výstavba D3 ve Vidovské ulici, kde se dálnice bude křížit se železniční tratí, která povede po novém mostě. Výstavba D3. U Vidova se staví 792 m dlouhý most, který převede dálnici přes silnici mezi Roudným a Vidovem a přes řeku Malši. Bude to estakáda o 19 polích. Výstavba D3. U Vidova se staví 792 m dlouhý most, který převede dálnici přes silnici mezi Roudným a Vidovem a přes řeku Malši. Bude to estakáda o 19 polích. Vizualizace D3. Estakáda u Vidova bude 792 m dlouhá a bude mít 19 polí. Výstavba D3. U Vidova se staví 792 m dlouhý most, který převede dálnici přes silnici mezi Roudným a Vidovem a přes řeku Malši. Bude to estakáda o 19 polích. Výstavba D3. U Vidova se staví 792 m dlouhý most, který převede dálnici přes silnici mezi Roudným a Vidovem a přes řeku Malši. Bude to estakáda o 19 polích. Výstavba D3. U Vidova se staví 792 m dlouhý most, který převede dálnici přes silnici mezi Roudným a Vidovem a přes řeku Malši. Bude to estakáda o 19 polích. Výstavba D3. U Vidova se staví 792 m dlouhý most, který převede dálnici přes silnici mezi Roudným a Vidovem a přes řeku Malši. Bude to estakáda o 19 polích. Výstavba D3. U Vidova se staví 792 m dlouhý most, který převede dálnici přes silnici mezi Roudným a Vidovem a přes řeku Malši. Bude to estakáda o 19 polích. Výstavba D3 mezi Roudným a Plavem. Vizualizace D3. MÚK Roudné. V budoucnu se tu D3 bude křížit s Jižní tangentou. Výstavba D3 mezi Roudným a Plavem. Výstavba D3 mezi Roudným a Plavem. Výstavba D3 mezi Roudným a Plavem. Výstavba D3 mezi Roudným a Plavem. Výstavba D3 u Kamenného Újezdu. Vyroste tu 452 m dlouhá estakáda o 11 polích. Výstavba D3 u Kamenného Újezdu. Vyroste tu 452 m dlouhá estakáda o 11 polích. Výstavba D3 u Kamenného Újezdu. Vyroste tu 452 m dlouhá estakáda o 11 polích. Výstavba D3 u Kamenného Újezdu. Vyroste tu 452 m dlouhá estakáda o 11 polích. Výstavba D3 u Kamenného Újezdu. Vyroste tu 452 m dlouhá estakáda o 11 polích. Výstavba D3 u Kamenného Újezdu. Vyroste tu 452 m dlouhá estakáda o 11 polích. Výstavba D3. Most u Otmanky. Výstavba D3. Most u Otmanky. Výstavba D3. Most u Otmanky. Výstavba D3 u Prostředních Svinců. Výstavba D3 u Prostředních Svinců. Vizualizace D3. Mimoúrovňová křižovatka Dolní Třebonín u Prostředních Svinců. Výstavba D3 u Prostředních Svinců. Vizualizace D3. Dálnice vede mezi Prostředními a Dolními Svinci. Výstavba D3 u Dolních Svinců. Výstavba D3 u Dolních Svinců. Výstavba D3 u Dolních Svinců. Výstavba D3 u Dolních Svinců. Výstavba D3 u Dolních Svinců. Výstavba D3 u Dolních Svinců. Výstavba D3 u Dolních Svinců. Výstavba D3 u Dolních Svinců. Výstavba D3 u Krasejovky. Výstavba D3 u Krasejovky. Výstavba D3 u Krasejovky.