Galerie: Sezonu zakončili hasiči z Písecka v Pasekách