Galerie: Obrazem: Žáci z Tylovky navštívili klienty Diakonie Blanka