1/1

V Bavarian Barber Shopu.

V Bavarian Barber Shopu.

Zdroj: Deník/repro PNP