Galerie: Děti ze Sepekova si pro nadílku přišly na náměstí