Komise STK

1. Schválení výsledků utkání:

Byly schváleny výsledky zápasů dospělých a mládeže hraných ve dnech 20. – 21. 10. 2007.

2. Změny termínů a začátků utkání:

Nesehrané utkání IV. třídy mužů č. 0804 Amatér Milevsko – Hradiště B bude sehráno na základě vzájemné dohody v sobotu 3. 11. od 14.00 hod. v Milevsku.

Nesehrané utkání OP kadetů č. 0701 Sepekov – Mirotice bude sehráno na základě vzájemné dohody v sobotu 27. 10. od 10.00 hod. v Sepekově.

3. Různé:

STK svazu bere na vědomí proplacení rozhodčího Jaroslava Žamberského oddílem TJ Sokol Putim za mistrovské utkání okresní III. třídy č. 0702 Putim – Božetice B ze dne 13. 10. 2007.

STK upozorňuje všechny rozhodčí na povinnost doručení zápisů o utkání na sekretariát OFS vždy nejpozději v úterý do 15.00 hodin, do zasedání STK.

4. Pokuty – poplatky:

Oddíl FK SDH Vráž se trestá dle RS čl. 28, pís. /m/ pořádkovou pokutou 200 Kč. Důvod: Hrubé nesportovní chování hráče Jaroslava Kučery vůči hlavnímu rozhodčímu v utkání okresní IV. třídy mužů č. 0803 dne 20. 10. 2007.

Dále se oddíl FK SDH Vráž trestá dle RS čl. 28, pís. /l, o/ pořádkovou pokutou 500 Kč. Důvod: Nerespektování platných směrnic a nařízení vydaných řídícím OFS a jeho komisí při utkání IV. třídy č. 0803 ze dne 20. 10. 2007.

Oddíl TJ Slabčice se trestá dle RS čl. 28, pís. /l/ pořádkovou pokutou 100 Kč. Důvod: Opožděné zahájení mistrovského utkání okresní IV. třídy mužů č. 0801 Slabčice – Podolí II B ze dne 21. 10. 2007.

Z disciplinárky

Tresty nepodmíněné:

Hráč Jaroslav Kučera (FK SDH Vráž) se trestá zastavením činnosti na 3 soutěžní utkání od 23. 10. 2007 (čl. 3b DŘ ČMFS).

Hráč Petr Uhlíř (SK Oslov) se trestá zastavením činnosti na 3 soutěžní utkání od 23. 10. 2007 (čl. 7a DŘ ČMFS).

Tresty podmíněné:

Hráč Michal Marek (Boston Kluky) se trestá zastavením činnosti na 2 soutěžní utkání do 30. 11. 2007 (čl. 6a DŘ ČMFS).