Program semináře:

1. Zahájení v 17.30 hodin – úvodní slovo.

2. Zpráva předsedy Výkonného výboru OFS Písek Michala Řezáče.

3. Písemný test k ověření znalostí rozhodčích z pravidel fotbalu a ze soutěžního řádu.

4. Vyhodnocení uplynulé sezony 2012 – 2013.

5. Výklad pravidel fotbalu a soutěžního řádu a jejich změn v sezoně 2013 – 2014.

6. Diskuze.

7. Závěr.

Účast rozhodčích z listiny OFS Písek pro soutěžní ročník 2013 – 2014 je povinná. Rozhodčí si s sebou vezmou průkazky rozhodčích pro potvrzení licence, manipulační poplatek 100 Kč + 100 Kč pro zakoupení soutěžního řádu.