Jde o to, že v roce 1983 vzniklo rozsáhlé pásmo hygienické ochrany vodního zdroje k ochraně celého povodí řeky Jihlavy až k Rantířovu. Kliment připomíná, že právě odtud je voda čerpaná do Pístovských rybníků a po úpravě teče z kohoutků zhruba sta tisícům lidí na Jihlavsku.

Kámen úrazu je v tom, že ochranné pásmo není v současných digitálních mapách nikde značeno. „Prostě to nikde není, proto to ani SÚRAO a jeho odborníci neodhalili,“ prohlásil Kliment a pokračoval: „Když bych toto tvrdil já, tak by se to dalo zpochybnit, ale k mé žádosti o informace poskytl nezvratné důkazy vodoprávní úřad, Magistrát města Jihlavy.“ Advokát má k dispozici mapové podklady i příslušná rozhodnutí.

SÚRAO však ujišťuje, že se problematice vody při hodnocení lokalit věnovala velká pozornost. „V následujících letech se na ni zaměříme ještě více a podrobněji,“ řekla pro Deník mluvčí Martina Bílá. „Na samotnou stavbu hlubinného úložiště jsou kladeny daleko vyšší požadavky a přísnější kritéria, než na ochranné pásmo III. kategorie, ostatně ochranných pásem různého typu se na lokalitě nachází okolo dvaceti, a přesto postoupila mezi čtyři doporučené lokality,“ vysvětlila mluvčí.

S jejími slovy ale starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák nesouhlasí. „SÚRAO na první dobrou řeklo, že o ochranném pásmu ví. My jsme si znova prošli ty materiály, které zveřejnili a ochranné pásmo tam není,“ prohlásil ve středu odpoledne. Bylo to den poté, co se starostové z lokality Hrádek sešli, aby probrali další postup.

Spočívá v tom, že advokát Kliment připraví oficiální dokument adresovaný na ministerstvo životního prostředí, které má vyžadovat dodržování ochranných pásem. To je stejný rezort, který bude rozhodovat o zahájení dalších průzkumných prací ve čtyřech vybraných lokalitách.

Ochranné pásmo 

Starostové obcí z lokality Hrádek zkrátka chtějí, aby byla stejně jako voda pro Prahu chráněná i voda pro Jihlavu a Pelhřimov. „Aby stejné ochranné pásmo, které je v podkladech SÚRAO zakresleno u vodní nádrže Švihov, bylo do podkladů zaneseno také u řeky Jihlavy tam, kde platí a je vyhlášené od roku 1983,“ upřesnil Dvořák. Podle něj je aktuální zjištění velkým trumfem.

S novou informací pracuje i SÚRAO, zadá studii. „Pokud by se v průběhu průzkumných nebo výzkumných prací prokázalo možnost ovlivnění významných vodních zdrojů, jde o vylučující kritérium pro umístění jaderného zařízení,“ sdělila Bílá a dodala: „V tomto ale bude jasno po následné fázi průzkumu a hodnocení při výběru finální a záložní lokality.“

Jak starosta Dolní Cerekve připomněl, některé z lokalit byly již dříve vyřazeny pro střet zájmů. „Nevím, kde by měl být větší střet zájmů než se zásobením vodou pro 1,4 milionů obyvatel,“ řekl. Tolik lidí totiž zásobuje voda z řeky Jihlavy a vodní nádrže Švihov. On by do rizika, že v případě havárie hrozí kontaminace vody pro skoro milion a půl lidí, nešel.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

- Podle nejnovějších zjištění je podél řeky Jihlavy rozsáhlé ochranné pásmo.

- SÚRAO údajně o tomto pásmu ví, přesto zadá studii.

- Starosta Dolní Cerekve varuje, že jde o pitnou vodu pro téměř milion a půl lidí.