Mše, kterou celebroval farář Vítězslav Holý z římskokatolické farnosti Záhoří u Písku, byla rovněž sloužena u příležitosti letošního výročí 850 let od vzniku obce Oslov. V rámci probíhajícího obřadu zahráli Povltavští trubači a zazpívali členové a členky Blaťáckého a Ševětínského pěveckého sboru. Pořadatelům, účinkujícím i všem návštěvníkům, kteří přišli uctít svátek sv. Huberta, poděkoval na závěr ing. František Čapek. Po skončení mše nezamířili všichni ihned domů, protože byl pro ně připraven horký punč. A tak se na parkovišti před kostelem a mateřskou školou rychle utvořily hloučky debatujících lidí. Ti rozebírali nejen právě skončený pracovní týden, ale také si připomněli nezadržitelně se blížící vánoční svátky.

František Bořánek