Děti se do školy moc těšily a svou radost projevovaly hned před vchodem, když se potkaly se svými spolužáky (samozřejmě v samostatných skupinách, v rozdílné časy a někdy i u různých dveří do školy).
Ve škole teď nezvoní, protože každá třída má jinak přestávky. Během prvního dne si žáci po třídách užili ranní slovíčko, adaptaci a seznámení se zásadami bezpečného chování, první vyučovací hodiny, přestávky v tělocvičně, další aktivity a hlavně dezinfekci :) Nevšedním zážitkem byl pro žáky i servírovaný oběd a sezení v odstupu dva metry.
Příkladem toho, jak na sebe žáci a učitelé myslí, je "online" společná výuka ve 2. třídě. Fotografie v přiložené galerii ukazuje také část živé výuky, kdy jsou všichni ve spojení. Paní třídní učitelka Sulková učí z domova prostřednictvím online přenosu, k ní se online připojili žáci, kteří zůstali na domácí výuce díky svým nebo rodinným rizikovým faktorům. A přes interaktivní tabuli jsou zapojeni navrátivší se žáci ve třídě, které má na starost paní asistentka Peroutková.
Škola zajistila i dostatek dezinfekce a dalších hygienických pomůcek pro provoz školy. Zde chceme poděkovat za pomoc rodičům - panu Pospíchalovi z firmy Aktiv za sponzorský dar v podobě bezkontaktního dávkovače dezinfekce, panu Bodnárovi za dodávku dezinfekce. Pomoc nám také poskytlo město Písek. Prostřednictvím pana Kudláka z krizového řízení jsme obdrželi dezinfekční prostředek na otěr ploch.
V návratu do školy byla sice trocha obav, ale nakonec převažuje dobrý dojem ze společného zdolávání překážek. Pro některé z dětí i učitelů je to nová cesta za dobrodružstvím. Těšíme se na další společné dny. 


Richard Váňa, ZŠ Cesta