Eliška i Nina za své výkony obdržely pamětní list, skleněného ptáčka a sladký perník.

Děkujeme zpěvačkám za reprezentaci našeho souboru a regionu, poděkování patří i jejich maminkám, které pomáhaly s realizací celé akce.

Pořadatelem akce bylo tradičně Jihočeské folklorní sdružení ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Kovářovskétradice.cz, Hotelem Zvíkov, za podpory Jihočeského kraje.

Soutěž dětských zpěváků lidových písní proběhla v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí 25. března 2023 za účasti interpretů z členských souborů Jihočeského folklorního sdružení - zastoupení národopisných oblastí Jihočeského kraje /Blata, Doudlebsko, Kozácko, Prácheňsko. Zúčastněné soubory - Bárováček z Českých Budějovic, Blaťáček ze Ševětína, Doudlebánek z Doudleb, Dubínek ze Sezimova Ústí, Kovářovskétradice.cz Kovářovánek z Kovářova, Prácheňáček ze Strakonic.

Jihočeský zpěváček 2023.Jihočeský zpěváček 2023.Zdroj: Milan Škoch

Všichni soutěžící zazpívali dvě lidové písně, z nichž jedna zazněla za doprovodu muziky a druhá a-capella. Soutěž probíhala pod odborným dohledem poroty delegované Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici ve složení: Anděla Maršálková, Tereza Mlynaříková, Eva Rybáčková

Účastníci soutěže: I.kategorie: do 9-ti let / II.kategorie: (postupová soutěž do zemského kola) od 10 - 15-ti let (ročníky 2008–2013)

V rámci akce nechyběla ani prezentace výstavních panelů příhraničních projektů Jihočeského folklorního sdružení, nabídka propagačních materiálů, výtvarné dílny, ukázky práce se sklem, kreativní tvorba z papíru, drátování, zdobení vajíček. Proběhl i tradičně seminář vedoucích souborů s odbornou porotou.

manželé Milan a Pavla Škochovi