Krokusy se rozmnožují každým rokem – když odkvetou, stáhne se rostlina do cibulky, ta se zmnoží a tak se každým rokem počet rostlin zvyšuje. S narůstajícím počtem lidí, kteří cibulky vysazují po celém světě, roste také počet květů. Nakonec jich bude kvést více než 1,5 milionu po celém světě – na památku všech dětí, které zemřely během holokaustu.

Osmáci ZŠ Cesta Písek cibulky krokusů již zasadili. Symbolicky se tak stali dalším článkem mezinárodního projektu Krokus. Ten má za cíl mladým lidem přiblížit tématiku holokaustu, zvýšit povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti a naučit vzájemnému respektu a toleranci.

Během roku budou žáci besedovat k daným tématům s učiteli i přizvanými odborníky, informace získají četbou vybraných knižních titulů, návštěvou a programem v Židovském muzeu a dalšími aktivitami. Sami pak připraví krátké povídání pro své spolužáky i veřejnost.

Miriam Sulková, ZŠ Cesta