Jeho otec, středoškolský profesor, byl nadšeným amatérským houslistou, jenž přirozeným způsobem působil na syna v takovém smyslu, aby pokračoval v jeho šlépějích, tedy stát se hudebním skladatelem a dirigentem. Spolu dokonce v domácím prostředí muzicírovali, malý Jirka doprovázel tatínka na klavír – prostě od klukovských let vyrůstal s hudbou.

Jiří Chvála v roce 1952 začal studovat dirigování na pražské Hudební akademii múzických umění a jeho profesorem, vedle dalších pedagogů, byl Jan Kühn, který v něm již za studií objevil velký talent a nabídl mu post sbormistra. Jednalo se o dvě tělesa, a to o Český pěvecký sbor a o Kühnův dětský sbor. Když potom absolvoval zmíněný hudební obor, působil jako sbormistr Pražského filharmonického sboru (vznikl právě z Českého pěveckého sboru) a též jako vedoucí Píseckého komorního orchestru.

Zanedlouho se stal druhým sbormistrem Kühnova dětského sboru (KDS), v jehož čele stojí od roku 1967. Je vynikajícím následovníkem zakladatele sboru Jana Kühna, sbor se stal světovou jedničkou, absolvoval nespočetné množství koncertních zájezdů jak tuzemských, tak i zahraničních, KDS vystupuje na hudebních festivalech a jeho členové zpívají v operách, operetách a v poslední době též v muzikálech. Sbor pod jeho vedením účinkoval s velkou pravděpodobností na všech kontinentech (sic!).

Kühnův dětský sbor byl laureátem mnoha prestižních pěveckých soutěží, kupř. v Princetonu, Tolose, Paříži či Arezzu, vystupoval v milánském divadle Teatro alla Scala i v newyorské Carnegie Hall a v roce 1998 dokonce získal European Grand Prix for Choral Singing.

Jiří Chvála dosáhl svého cíle především tím, že disponuje nejenom pedagogickým taktem a umem, ale je mu vlastní vkus pro hudební výraz a je precizní v uměleckém pojetí interpretované skladby.

Nezapomenutelné jsou v provedení sboru opusy jako Dvořákovy Moravské dvojzpěvy, madrigaly B. Martinů s názvem Pět českých madrigalů, kantáta Otvírání studánek, Narození Páně ve Hrách o Marii, koledy v úpravě Karla Steckera (zajímavostí je název: Koleda, tedy v nominativu sg.) či Česká mše vánoční od J.J.Ryby. I já jsem mnohokrát tuto emotivní a radostnou mši v Pěveckém sdružení pražských učitelů zpíval. Bývalý sbormistr Pražských mužských sborů Libor Sládek, spolu s doyenem PSPU Jirkou Štemberou, vymyslel název Rybovka v kraťasech, kterou doposud v létě pod Karlovým mostem s náhodně přišedšími zpěváky interpretuje.

Jiří Chvála byl jmenován v roce 1986 profesorem na Katedře dirigování HAMU. Rovněž byl členem porot mnoha mezinárodních soutěží a přednášel na mezinárodních sborových seminářích v Tokiu, Singapuru, Vídni aj. V roce 1984 obdržel Medaili k Roku české hudby, v roce 1992 Cenu Františka Lýska, poté v roce 2008 Cenu Bedřicha Smetany, jakož i v roce 2013 Artis Bohemiae Amicis. Za celoživotní přínos v oblasti hudby mu bylo věnováno ocenění Ministerstva kultury ČR (2019). Kdybych, ovšem, měl uvést všechna další uznání a ocenění, nestačila by mně patrně ani osmerka papíru. Ale to vůbec nehyperbolizuji!

A nyní se vracím k tomu původnímu. V pražském Rudolfinu se v pátek 12. května 2023 slavilo vlastně dvojité jubileum. Devadesáté narozeniny oslavil tedy nejen KDS, ale i jeho dlouholetý sbormistr Jiří Chvála.

V první části slavnostního koncertu řídil sbor Petr Louženský, ve druhé jubilant Jiří Chvála. P. Louženský si vybral skladby Z. Lukáše Otep myrhy, P. Ebena De Angelis, Legendu o sv. Dorotě z baletu Špalíček B. Martinů a O. Máchy Slavnosti jara, což bylo vlastně pásmo písní a tanců.

V druhé části řídil sbor J. Chvála, který s ním interpretoval díla J. Temla Gloria a I. Kurze Stabat mater za přítomnosti obou autorů, poté opus Magnificat J. Hanuše a Tři sbory pro dětské hlasy a klavír J. B. Foerstra. Celý blok této poloviny pak uzavřeli členové KDS (současní i minulí), když a cappella provedli Foerstrovu skladbu Písnička a Českou píseň B. Smetany. V samotném závěru došlo ještě na dva přídavky a samozřejmě také k důstojným a velmi dojemným gratulacím oběma jubilantům.

Sbor během téměř tříhodinového koncertu přednesl velmi náročný repertoár s výkonem té nejlepší kvality a nebývalé profesionality a vzdal tak jedinečný hold svému sbormistrovi, který v jeho čele stojí více než padesát let.

Miloslav Samek