Výstava nese název Měníme diabetes prostřednictvím umění ,, Život dětí s diabetem‘‘. Obrázky vznikaly v rámci výtvarných soutěží, které už dvacet let vyhlašuje společnost Novo Nordisk ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí v ČR. Každý rok bylo dané téma, které se týkalo jejich onemocnění.

Soutěžemi se snaží upozornit na to, že díky pokroku medicíny, vývoji léků a možnostem techniky mohou i diabetici prožít kvalitní a plnohodnotný život. U každého obrázku je popis od autora, některý je často hodně emotivní, i když je z pera i malých dětí.

Výstavu zahájil pan senátor a ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala a společnost Novo Nordisk představil zástupce společnosti Robert Sýkora. Pan primář Martin Gregora mluvil o léčbě dětí s diabetem a nových s možnostech. Za Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR Zdenka Staňková upozornila na to, že při malování obrázků se děti vždy nejen nad daným tématem, ale hlavně nad svou nemocí zamyslí.

A je velmi důležité, šíření osvěty pro širokou veřejnost. Diabetes tady je a bude i nadále. Velmi potěšující je celá řada obrázků, které děti malovaly na svých táborech s Diacelem na Štědroníně. Návštěvníky na závěr pozdravil i místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer.

Vernisáž provázelo vystoupení Malé dudácké muziky, mnozí si s ní s chutí zazpívali.

Kdo budete mít cestu kolem strakonické nemocnice, zastavte se vše si prohlédněte. Určitě nebudete litovat. Výstava potrvá do 11.března 2024.

Zdenka Staňková