Kapličku dala vystavit Zurkova rodina někdy kolem roku 1760. První větší oprava proběhla v roce 1820 a financoval ji místní sedlák Matěj Zurek, po opravě ji nechal znovu vysvětit.
Pro kapličku nechal v roce 1889 rolník Václav Stejskal z Božetic za 20 zlatých namalovat u pražského akademického malíře Bedřicha Anděla na plech obraz Panny Marie Sepekovské. Obraz byl za finanční pomoci obce Božetic a manželů Mrázkových zarámován a 16. června 1889, o božetické pouti, byl do kapličky umístěn a vysvěcen. Obraz v celkové hodnotě 30 zlatých však byl později neznámým pachatelem odcizen.
Poslední rekonstrukci, která proběhla v roce 2010, hradila obec Božetice. Při ní byla v kapli objevena původní freska, kterou do původního stavu uvedl restaurátor Josef Novotný z Prahy. Po celkové opravě pak byla kaplička dne 23. května 2011 znovu posvěcena a pro naší potěchu tam stojí dodnes. 

Karel Kafka, Milevsko