Exkurze v elektrárně Orlík fungují celé léto, i když letos se začínalo se zpožděním až 10. července. Individuální cestovatelé mají možnost téměř denně navštívit provoz elektrárny, která díky vodě z Vltavy roztáčí čtyři mohutné Kaplanovy turbíny. Ty jsou původní z 50. let minulého století a dokazují vyspělost československé, dnes české techniky. Vodní elektrárna Orlík je největší na Vltavě a dokáže poměrně vydatně pomoci energetické soustavě ve chvíli, kdy to nejvíce potřebuje.
Orlická přehrada je nejvodnatější nádrží v Česku a největším vodním dílem na Vltavě. Letos slaví 60 let, neboť v roce 1961 bylo téměř napuštěno Orlické jezero a rozjela se v testovacím režimu i elektrárna. Ukončila se tak definitivně éra dravé Vltavy a začal se psát jiný příběh, tak zvané Vltavské kaskády. Ta umí pomoci jak v povodních, tak hlavně v suchých obdobích minulých let. Protože nemít Orlík v roce 2015 či 2018 tak by v Praze místo majestátní Vltavy viděli turisté spíše potok.
Noční exkurze se konají od 20; 21.30 a 23 hodin a jmenná rezervace na každou hodinu je nutná písemně na e-mail pisecko@email.cz.
Kromě noční exkurze je možné se i přihlásit na speciální prohlídku, která obsahuje i bývalý kryt CO, který se stavěl společně s vodním dílem, ale v utajovaném režimu. Tato exkurze se koná v neděli 1. srpna 2021 od 14 hodin a rezervace je téže povinná.

 Martin Slavík