Klášter byl založen v letech 1184 – 1187 velmožem Jiřím z Milevska za přímé účasti budoucího opata Jarlocha a jeho řeholníků a brzy se stal centrem duchovního, kulturního a hospodářského života v kraji. Během staletí přečkal ničivé husitské nepokoje, období, kdy se v jeho správě střídaly šlechtické rody, josefinské reformy i komunistickou snahu o likvidaci řeholního života.

Areál kláštera tvoří bazilika Navštívení Panny Marie, hřbitovní kostel sv. Jiljí, řeholní dům premonstrátů, hřbitov, bývalý konvent, milevské muzeum, budovu bývalé latinské školy, správu Strahovských lesů a další renesanční, barokní a klasicistní budovy a hospodářský dvůr.

V Zahradnictví Písek v Hradišťské ulici si vyberete z pestré nabídky květin, keřů, zeleniny, ovoce či bylinek.
Lidé pěstují hlavně to, co se dá zkonzumovat. Chtějí ušetřit a mít bio

Poslední dobou se klášter stal známý objevením vzácné relikvie, která byla 600 let důmyslně ukrytá ve falešném dně středověkého trezoru, který představovala soustavu dutin v severní zdi lodi kostela sv. Jiljí. Jedná se o šesticentimetrový kus železa, který byl na jedné straně odseknut od celku. To by odpovídalo skutečnosti, že císař Konstantin, který vlastnil vzácné relikvie, nechával hřeby z Pravého kříže rozsekat na několik částí a věnoval je významným návštěvám. Nově je na prvním nádvoří otevřena klášterní Kavárna Latinská škola. Tak přijďte posedět a projít se milevskou historií.

Karel Kafka